VTA-controle

Als eigenaar van een boom heb je zorgplicht. Dit houdt in dat je met enige regelmaat de status van de bomen moet controleren door middel van een VTA controle (Virtual Tree Assessment). Doe je dit niet en ontstaat er schade of letsel als gevolg van gebreken van de boom, dan kan je als eigenaar aansprakelijk worden gesteld.

Broeren Boom Support is gecertificeerd als boomveiligheidscontroleur en helpt je graag met de VTA-controle en informeert je graag naar de mogelijkheden.